Sunt intrebări sau propuneri? 0 230 2 30 85
 

Nr.

Lista membrilor Consiliului de Administrație a Direcției Învățământ

Funcția

1. Mușenco Angela Președintele Consiliului de Administrație al DÎ, șef DÎ
2. Izvorean Elena Șef adjunct DÎ
3. Topor Sabina Șef Secția Management al Curriculumului și Formare
4. Indricean Oxana Șef Serviciului de Asistență Psihopedagogică
5. Andrieș Veronica Șef Management economico-financiar și patrimoniu
6. Mardici Lilia Contabil șef DÎ
7. Seredovschi Nadejda Președinte al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei
8. Andon- Spinei Marina Șef Secția PEM
9. Dubalari Serghei Șef serviciul transport
10. Voleac Daniela Secretar, specialist principal

 

DECIZII

DECIZIE nr. 1-5 din 29.01.2021 Cu privire la totalitatea examinării petițiilor în anul 2021

DECIZIE nr. 1-4 din 29.01.2021 Cu privire la Planul de acțiuni privind organizarea sesiunii de examene sesiunea 2021

DECIZIE nr. 1-3 din 29.01.2021 Cu privire la activitatea Consiliului Raional al Elevilor

DECIZIE nr. 1-2 din 29.01.2021 Cu privire la cazurile VNET înregistrate de instituțiile de învățământ în primul semestru al anului de studiu 2020-2021

DECIZIE nr. 1-1 din 29.01.2021 Cu privire la planificare bugetului instituțiilor aflate în subordinea Direcției Învățământ pentru anul 2021

 

© 2023 Edusoroca
Termeni și condiții