Sunt intrebări sau propuneri? 0 230 2 30 85

1.Proiect de grup.Culori si nuante, cl. a VIIIa

1.Sania, I. Druță. Prezentare

Atelier de discuţie. cl. a VIII-a. Importanţa folclorului.

Fişă suport pentru lecţia Sania de I. Druţă

Proiect de grup.Toamna în culori și nuanțe, cl. a VIII-a.

Proiect didactic. I. Druță, Sania, cl. a VIII-a.

Proiect didactic. I. Druţă, Toiagul păstoriei,cl.a IX-a.

Concurs bliț

Fișa

Fizica, oră de răgaz

Lecţie de popul a ştiinţ Evoluţia cunoaşterii structurii materiei

1.Tehnica-textul din întrebări – texte utile pentru atelierele de lucru
Brain-ring didactic

citate de Gr. Vieru

Concurs-victorină, Descoperă-l pe Grigore Vieru- fisa de înregistrare punctaj

Concurs-victorină, Descoperă-l pe Grigore Vieru

FISA DE PARTICIPARE

ION CREANGA – prezentare PPT cu date şi imagini din viaţa scriitorului

Proiect didactic PPT, cl. a VII-a, ,,Acceleratul,, de G. Topîrceanu Proiect didactic, cl. a X-a, Motive literare și structurale în nuvela „Sărmanul Dionis” de Mihai Eminescu

Proiect didactic, cl. VIII, Cuvinte și construcții incidente.

Scenariu activitate extracurriculară „Acum și totdeauna cu dor de Unire”

Fișa

Forţa Arhimede plutirea corp

forţa de frecare

Pârghia

Presiunea in lichide

Puterea mecanica

Cum se măsoară în fizică

Difuziunea în gaze , lichide și solide

Fișa

Surse de lumină. Corpuri transparente, translucide și opace

Curentul electric

Fișa

Lucrul şi puterea curent el. Legea Joul

Mişcarea molecul. Temperatura .Energ interna.

Structura atom. Legea conserv sarcinilor Cimp electric Tensiune electr

Transfor topi solid vapor condens.

Unde mecanice Sunetul

clasificarea undelor e-m

Dispersia luminii

Fișa

Lentile. Construc’ia imaginilor

Modelul planetar al atomului

Ochiul

Sistemul solar

Concurs bliț

Fișa

Fizica, oră de răgaz

Lecţie de popul a ştiinţ Evoluţia cunoaşterii structurii materiei

Afis Eminescu

Atelier de discuţie şi producere de text, cl. a IX-a, Pragul, de A. Silvestru ppt

BORDEROU DE APRECIERE a elevilor în cadrul orelor de lb. română

Descriptori de apreciere a elevilor în orele de lb. şi lit. română Evaluare semestriala, cl.a VIa

Lecţie integrată, Ed. muzicală şi Lb. română ,,Baletul,,

Model tabel fişă de lectură

Proiect didactic, cl. a VIa, Albina de V. Romanciuc

Proiect didactic, pentru Atelierul de lectură ,,Ecoul binefacerii,, Suport PPt pentru lecţia ,,Albina,, de V. Romanciuc

Suport PPT pentru victrorina literară-Eminesciana

Victorină literară- Eminesciana

1.Atelier de lectură, discuţie şii scriere, cl. a IX-a, Ecoul binefacerii

Activitate extracurriculară ,,Atât de dulce,,

© 2023 Edusoroca
Termeni și condiții