Sunt intrebări sau propuneri? 0 230 2 30 85

Regulamentul Consiliului Consultativ

DECIZII

Ședința din 30.11.2022 Ordin_CC 30.11.2022

Nr. 8-1 Cu privire la evoluția rețelei școlare

Nr.8-2 cu privire la asigurarea cu cadre didactice

Nr.8-3 Cu privire la acordarea premiilor elevilor și cadrelor didactice cu performanțe

Nr.8-4 Cu privire la școlarizarea copiilor de etnie romă

 

Ședința din 27.07.2022 Ordin_CC 27.07.2022

Nr.7-1 Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ

Nr.7-2 Cu privire la lichidarea și reorganizarea unor instituții

Nr.7-3 Cu privire la rezultatele examenelor de absolvire a examenelor

Nr.7-4 Cu privire la modificarea membrilor CC

 

Ședința din 27.04.2022 Ordin_CC 27.04.2022

Nr.6-1 Cu privire la organizarea odihnei de vară

Nr.6-2 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare CR

 

Ședința din 23.02.2022 Ordin_CC 23.02.2022

Nr.5-1 Cu privire la rezultatele semestrului I

Nr.5-2 Cu privire  la vizita de monitorizare

Nr.5-3 Cu privire la valorificarea mijloacelor financiare CR

Nr.5-4 Cu privire la Programul sesiunii de examene 2022

Nr.5-5 Cu privire la organizarea Galei Parteneriatelor

 

Ședința din 25.11.2021 Ordin_CC 25.11.2021

Nr. 4-1 Cu privire la evoluția rețelei școlare în perioada 2021-2025

Nr. 4-2 Cu privire la asigurarea cu cadre didactice în anul de studii 2021-2022

Nr.4-3 Cu privire la implementarea Regulamentului concursului de proiecte înaintate de CE

Nr. 4-4 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

 

Ședința din 22.09.2021 Ordin CC 22.09.2021

Nr. 3-1 Cu privire la organizarea procesului educațional în anul 2021 – 2022 în context pandemic

Nr. 3-2 Cu privire la organizarea procesului educațional în anul de studii 2020-2021

Nr. 3-3 Cu privire la premierea elevilor și cadrelor didactice cu performanțe deosebite

NR. 3-4 Cu privire la aprobarea rutelor școlare în anul 2021 – 2022

Nr. 3-5 Cu privire la redeschiderea cu titlu de excepție a unei clase de a X-a în IP LT Visoca

 

Ședința din 02.07.2021 Ordin CC_02.07.2021

Nr. 2-1 Cu privire la rezultatele examenelor de absolvire, sesiunea de bază 2021

Nr. 2-2 Cu privire la repartizarea televizoarelor Smart TV

Nr. 2-3 Cu privire la organizarea Festivalului Educației

 

Lista membrilor Consiliului Consultativ

Nr. Numele, prenumele Funcția
1. Mușenco Angela șef Direcția Învățământ Soroca
2. Păunescu Svetlana vicepreședinte  al raionului
3. Oțel Alesea consilier raional
4. Caun  Elena consilier raional
5. Ojog Ana viceprimar al municipiului
6. Izvorean Elena șef adjunct DÎ
7. Zabolotnîi Dorina specialist principal DÎ
8. Seredovschi Nadejda președintele CR al Sindicatului Educației și Științei
9. Mitrofan Dionisii director,  LT ”P. Rareș”
10. Baş Vasile director,  LT ” C. Stere”
11. Gumenco Anghelina director, IP Gimnaziul Bădiceni
12. Iavorschi Anatol director, LT ”Ion Creangă”
13. Buzilă Marin director , LT Visoca
14. Fortuna Viorica director,  IP Gimnaziul ”D. Matcovschi”
15. Pocitari Lilia director, IP Gimnaziul Schineni
16. Tihon Valentina director, instituția preșcolară nr. 16 Soroca
17. Repețchi Raisa director, instituția preșcolară Cosăuți
18. Corbu Olga director, instituția preșcolarănr.17, Soroca
19. Străinu Natalia director – adjunct, IP Gimnaziul „N. Cornea”, Zastînca
20. Lozinscaia Svetlana director – adjunct, IP LT „A. Pușkin”
21. Răilean Maia cadru didactic, IP Gimnaziul Voloave
22. Stepanyants Maria cadru didactic, IP Gimnaziul Rublenița
23. Sîrghii Cristina cadru didactic, IP Gimnaziul „A. Lupașcu”, Volovița
24. Reaboi Galina reprezentantul AO „Casa Speranței”
25. Ilieș Ilinca elevă, cl. VIII, LT ”P. Rareș”
26. Deșan  Tudorina elevă, cl. XI, LT ”C. Stere”
27. Moraru Olesea membru, al  Senatului Părintesc, LT ”I. Creangă”

 

© 2022 Edusoroca
Termeni și condiții