Sunt intrebări sau propuneri? 0 230 2 30 85

             ATENŢIE! CONCURS!                   

     Direcția Învățământ Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de  director al IP Gimnaziul Bădiceni.

   La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime în activitatea didactică de cel puțin trei ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale, nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. g)-r) și art. 301 alin. (1) lit. a)-b) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau destituiți dintr-o funcție publică conform art.64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

     Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţământ depun personal sau prin reprezentant (la Direcția Învățământ Soroca), prin poștă sau e-mail, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte: 

 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică;
 5. curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2;
 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere  medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul  psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcției;
 1. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 2. proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani în plic sigilat sau declarația pe proprie răspundere privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte de data interviului.     

Candidații pot anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor, locale/naționale/internaționale, publicațiile didactice și științifice, statutul de expert/evaluator național/internațional etc. 

  Actele vor fi depuse la Direcția Învățământ Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5, bir. 211, până la 26 iunie 2023 inclusiv, ora 12.00. Telefon de contact: 0230-22223, 0230-28637.  

Bibliografia concursului poate fi accesată la adresa electronică:

  http://ctice.gov.md/wp-content/uploads/2022/08/bibliografie_modificat.pdf

           

ATENŢIE! CONCURS!

     Direcția Învățământ Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de  director pentru următoarele instituții de învățământ:

 • IP Gimnaziul Dărcăuți;
 • IP Gimnaziul Slobozia Cremene. 

  La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime în activitatea didactică de cel puțin trei ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale, nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. g)-r) și art. 301 alin. (1) lit. a)-b) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau destituiți dintr-o funcție publică conform art.64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

     Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţământ depun personal sau prin reprezentant (la Direcția Învățământ Soroca), prin poștă sau e-mail, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte: 

 • cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică;
 • curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcției; 
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani în plic sigilat sau declarația pe proprie răspundere privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte de data interviului.

Candidații pot anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor, locale/naționale/internaționale, publicațiile didactice și științifice, statutul de expert/evaluator național/internațional etc. 

  Actele vor fi depuse la Direcția Învățământ Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5, bir. 211, până la 27.02.2023 inclusiv, ora 12.00. Telefon de contact: 0230-22223, 0230-28637.  

Bibliografia concursului poate fi accesată la adresa electronică:

  http://ctice.gov.md/wp-content/uploads/2022/08/bibliografie_modificat.pdf

 

                           ATENŢIE! CONCURS!

Direcția Învățământ Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de  director pentru următoarele instituții de învățământ:

IP Gimnaziul Schineni

IP Gimnaziul Șeptelici

IP Liceul Teoretic Visoca

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin trei ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale, nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) și n) din Codul Muncii .

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţământ preuniversitar depun personal sau prin reprezentant (la Direcția Învățământ Soroca, biroul 211), prin poștă sau e-mail, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament;
 1. copia actului de identitate;
 2. copia/copiile actului/actelor de studii;
 3. copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;
 1. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;
 1. copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică;
 2. curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2;
 3. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;
 1. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 2. proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani.

Actele vor fi depuse la Direcția Învățământ Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5, bir. 211, până la 3 ianuarie 2022 inclusiv, ora 17.00.

Telefon de contact: 0230-22223,  0230-28637.

Bibliografia concursului 

Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994

Legea privind accesul la informaţie, nr.982 – XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664;

Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003 cu modificările și completările ulterioare;
 

Codul Educației nr. 152/2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din 24.10.2014;

Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, professional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică;

Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar;

Regulamentul de atestare a cadrelor manageriale, aprobat prin ordinul ministrului nr. nr. 454/2012;

PLANUL – CADRU pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal pentru anul de studii 2019 – 2020;

Standarde de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului;

HG nr. 270/2014 cu privire la aprobarea instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului;

HG nr. 523/2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020;

© 2022 Edusoroca
Termeni și condiții