×
Meniu

Rapoarte de autoevaluare

Anul de studii 2019- 2020

IET Alexandru cel Bun_Soroca_raport 

IET Bădiceni_Soroca_raport 

IET Baxani_Soroca_raport 

IET Bulboci_Soroca_raport 

IET Căinarii Vechi_Soroca_raport 

IET Cerlina_Soroca_raport 

IET Cosăuți_Soroca_raport 

IET Cremenciug_Soroca_raport 

IET Cureșnița_Soroca_raport 

IET Dărcăuți_Soroca_raport 

IET Dubna_Soroca_raport 

IET Egoreni_Soroca_raport 

IET Holoşniţa_Soroca_Raport

IET Hristici_Soroca_raport

IET Iarova_Soroca_raport

IET Iorjnița_Soroca_raport

IET Lugovoe_Soroca_raport

IET Malcauţi_Soroca_raport

IET Nimereuca_Soroca_raport

IET Niorcani_Soroca_raport

IET Nr. 1_Soroca_raport

IET Nr. 5 Soroca_Soroca_raport

IET Nr. 6_Soroca_raport

IET Nr. 7_Soroca_raport

IET Nr. 12 Soroca_Soroca_raport

IET Nr. 13_Soroca_raport

IET Nr. 15_Soroca_raport

IET Nr. 16_Soroca_raport

IET Nr. 17_Soroca_raport

IET Oclanda_Soroca_raport

IET Ocolina_Soroca_raport

IET Parcani_Soroca_raport

IET Pirlita_Soroca_raport

IET Racovăț 1_Soroca_raport

IET Racovăţ 2_Soroca_raport

IET Rădi Cereşnovăţ_Soroca_raport

IET Regina Maria_Soroca_raport

IET Rubleniţa_Soroca_raport

IET Rudi_Soroca_raport

IET Ruslanovca_Soroca_raport

IET Schineni_Soroca_raport

IET Șeptelici_Soroca_raport

IET Sl. Noua_Soroca_raport

IET Slobozia Cremene_Soroca

IET Slobozia Vărăncău_Soroca

IET Sobari_Soroca_raport

IET Șolcani_Soroca_raport

IET Soloneț_Soroca_raport

IET Stoicani_Soroca_raport

IET Tatarauca Noua_Soroca_raport

IET Tătărăuca Veche_Soroca_raport

IET Țepilova_Soroca_raport 

IET Trifăuți_Soroca_raport 

IET Vădeni_Soroca_raport 

IET Vanţina_Soroca_raport

IET Vărăncău_Soroca_raport

IET Vasilcău_Soroca_raport

IET Visoca_Soroca_raport

IET Voloave_Soroca_raport

IET Volovița_Soroca_raport

IET Zastinca_Soroca_raport

CRECP_Raport de autoevaluare

Raport-Centrul de Creație Soroca 

Raport Școala Sportivă Raională

Școala Sportivă Orășenească _Raport de activitate

IP LT Visoca _Raport de activitate

IP LT P. Rareș _Raport de activitate

IP LT I. Creangă _Raport de activitate

IP LT C. Stere _Raport de activitate

IP LT A. Pușkin _Raport de activitate

IP Gimnaziul Voloave _Raport de activitate

IP Gimnaziul Vărăncău__Raport de activitate

IP Gimnaziul D. Romanciuc, Vadeni_Raport de activitate

IP Gimnaziul V. Burduja, Șeptelici _ Raport de autoevaluare

IP Gimnaziul Stoicani _ Raport de autoevaluare

IP Gimnaziul Șolcani _ Raport de autoevaluare

IP Gimnaziul Slobozia Cremene _ Raport de autoevaluare

IP Gimnaziul Schineni _Raport de activitate

IP Gimnaziul Rudi _Raport de activitate

IP Gimnaziul Rublenita _ Raport de autoevaluare

IP Gimnaziul Regina Maria _Raport de activitate

IP Gimnaziul Racovăț_Raport de activitate

IP Gimnaziul Pîrlița _Raport de activitate

IP Gimnaziul Nimereuca _ Raport de autoevaluare

IP Gimnaziul N. Cornea, Zastînca _Raport de activitate

IP Gimnaziul Hristici _Raport de activitate

IP Gimnaziul Holoșnița_Raport de activitate

IP Gimnaziul G.Vieru, Vasilcău _Raport de activitate

IP Gimnaziul E. Gudumac, Tătărăuca Veche _ Raport de autoevaluare

IP Gimnaziul Darcauti _ Raport de autoevaluare

IP Gimnaziul D. Matcovschi_Raport de activitate

IP Gimnaziul Cremenciug_Raport de activitate

IP Gimnaziul Cosăuți_Raport de activitate institutie

IP Gimnaziul Cerlina _ Raport de autoevaluare

IP Gimnaziul Bulboci _Raport de activitate

IP Gimnaziul Badiceni _ Raport de autoevaluare

IP Gimnaziul A. Lupașcu, Volovița _Raport de activitate

ȘPG Tătărăuca Nouă_Raport de activitate

ȘPG Sobari _Raport de activitate

ȘPG Slobozia Nouă _Raport de activitate

ȘPG Niorcani _Raport de activitate

ȘPG Dubna_Raport de activitate

ȘP Trifăuți _Raport de activitate

ȘP Slobozia Vărăncău _Raport de activitate

ȘP Redi-Cereșnovăț _Raport de activitate

ȘP Parcani _Raport de activitate

ȘP Ocolina _Raport de activitate

ȘP Iarova _Raport de activitate

ȘP Băxani _Raport de activitate

Anul de studii 2018 – 2019

Școala Sportivă Raională, Soroca

Centrul de Creație pentru Copii ”Speranța”

IP LT Visoca

Soroca IP LT ,,Alexandr Pușkin”, Soroca

IP LT ,,Constantin Stere”, Soroca

IP LT ,,Ion Creangă”, Soroca

IP LT ,,Petru Rareș”, Soroca

Gimnaziul Holoșnița

Gimnaziul ”A. Lupașcu”,Volovita

Gimnaziul ”D.Matcovschi”, Soroca

Gimnaziul ”E. Gudumac”,Tatarăuca Veche

Gimnaziul ”N. Cornea”,Zastinca

Gimnaziul Bădiceni

Gimnaziul Cainarii_Vechi

Gimnaziul Cerlina

Gimnaziul Dărcauți

Gimnaziul Nimereuca

Gimnaziul Racovăț

Gimnaziul Rublenița

Gimnaziul Șeptelici

Gimnaziul Slobozia Cremene

Gimnaziul Șolcani

Gimnaziul Stoicani

Gimnaziul Vădeni

Gimnaziul Vărăncău

Gimnaziul Vasilcău

Gimnaziul Voloave

ȘPG Tatarauca Noua

ȘPG Sobari

ȘPG Slobozia Nouă

ȘP Trifăuți

ȘPG ”V. Apostol”,Dubna

ȘPG Niorcani

ȘP Slobozia Vărăncău

ȘP Redi Ceresnovat

ȘP Parcani

ȘP Ocolina 

ȘP Iarova

ȘP Băxani

Gimnaziul Schineni

Gimnaziul Rudi

Gimnaziul Hristici

Gimnaziul Regina Maria

Gimnaziul Cremenciug

Gimnaziul Cosauți

Gimnaziul Bulboci

Gimnaziul ”A. Pînzaru”,Pirlita

Anul de studii 2017 – 2018

IET Alexandru cel Bun

IET Bădiceni

IET Baxani

IET Bulboci

IET Căinarii Vechi

IET Cerlina

IET Cosăuţi

IET Cremenciug

IET Cureşniţa

IET Dărcăuţi

IET Dubna

IET Egoreni

IET Holoşniţa

IET Hristici

IET Iarova

IET Iorjniţa

IET Lugovoe

IET Malcauţi

IET Nimereuca

IET Niorcani

IET Nr. 1 _Soroca

IET Nr. 5 _Soroca

IET Nr. 6_Soroca

IET Nr. 7_Soroca

IET Nr. 12_Soroca

IET Nr. 13_Soroca

IET Nr. 15_Soroca

IET Nr. 17_Soroca

IET Nr.16_Soroca

IET Oclanda

IET Ocolina

IET Parcani

IET Pîrliţa

IET Racovăţ 2

IET Racovăţ Nr. 1

IET Rădi Cereşnovăţ

IET Regina Maria

IET Rubleniţa

IET Rudi

IET Ruslanovca

IET Schineni

IET Şeptelici

IET Slobozia Cremene

IET Slobozia Nouă

IET Sobari

IET Şolcani

IET Soloneţ

IET Stoicani

IET Tătărăuca Nouă

IET Tătărăuca Veche

IET Ţepilova

IET Trifăuţi

IET Vădeni

IET Vanţina

IET Vărăncău

IET Vasilcău

IET Visoca

IET Voloave

IET Voloviţa

IET Zastânca

IETSlobozia Vărăncău

 

Școala Primară Băxani

Școala Primară Iarova

Școala Primară Ocolina

Școala Primară Pracani

Școala Primară Redi – Cereșnovăț

Școala Primară Slobozia-Vărăncău

Școala Primară-Grădiniță ”Mihai Secară”, Niorcani

Școala Primară-Grădiniță ”Veniamin Apostol”, Dubna

Școala Primară-Grădiniță Slobozia Nouă

Școala Primară-Grădiniță Sobari

Scoala Primară-Grădiniță Tătărăuca Nouă

Școala Primară Trifăuți

 

IP Gimnaziul ”Alexandru Lupașcu”, Volovita

IP Gimnaziul ”Anatol Pînzaru”, Pîrlița

IP Gimnaziul ”Andrei Porcescu”, Căinarii Vechi

IP Gimnaziul ”Dinastia Romanciuc”, Vădeni

IP Gimnaziul ”Dumitru Matcovschi”, Soroca

IP Gimnaziul ”Grigore Vieru”, Vasilcău

IP Gimnaziul ”Nicolae Cornea”, Zastînca

IP Gimnaziul ”Valeriu Burduja”, Șeptelici

IP Gimnaziul Cosăuți

IP Gimnaziul Bulboci

IP Gimnaziul Cremenciug

IP Gimnaziul Regina Maria

IP Gimnaziul Rudi

IP Gimnaziul Schineni

IP Gimnaziul Bădiceni

IP Gimnaziul Cerlina

IP Gimnaziul Nimereuca

IP Gimnaziul Racovăț

IP Gimnaziul Rublenița

IP Gimnaziul Slobozia Cremene

IP Gimnaziul Șolcani

IP Gimnaziul Stoicani

IP Gimnaziul Voloave

IP Gimnaziul ”Gheorghe Nastase”, Hristici

IP Gimnaziul Dărcăuți

IP Gimnaziul Eva Gudumac”, Tătărăuca Veche

IP Gimnaziul Vărăncău

IP Gimnaziul Holoșnița

 

IP LT ”Constantin Stere”, Soroca

IP LT ”Ion Creangă”, Soroca

IP LT ”Alexandr Pușkin”, Soroca

IP LT ”Petru Rareș”, Soroca

IP LT Visoca

Centrul de Creație pentru Copii ”Speranța”, Soroca

 

Anul de studii 2016 – 2017

ȘPG Tătărăuca Nouă_Soroca_Raport 2016 – 2017

ȘPG Slobozia Nou_Soroca_Raport 2016 – 2017

ȘPG Sobari_Soroca_Raport 2016 – 2017

ȘP Trifăuți_Soroca_Raport 2016 – 2017

ȘPG ”M. Secară”_Soroca_Raport 2016 – 2017

ȘPG Dubna_Soroca_Raport 2016 – 2017

ȘP Slobozia Vărăncau_Soroca_Raport 2016 – 2017

ȘP Redi Cereșnovăț_Soroca_Raport 2016 – 2017

ȘP Ocolina_Soroca_Raport 2016 – 2017

ȘP Parcani_Soroca_Raport 2016 – 2017

IPLT P. Rareș_Soroca_Raport 2016-2017

Gimnaziul ”A. Lupașcu”_Soroca_raport2016-2017

IPLT Visoca_Soroca_ Raport 2016-2017

ȘP Baxani_Soroca_Raport 2016-2017

ȘP Iarova_Soroca_Raport 2016 – 2017

IPLT A.Puskin_Soroca_Raport 2016-2017

IPLT I. Creanga_Soroca_Raport 2016-2017

IPLT C.Stere_ Raport _ 2016-2017

IET Zastânca_Soroca_raport 2016-2017

IET Voloave_Soroca_ raport 2016-2017

IET Volovița_Soroca_raport 2016-2017

IET Vărăncău_ Soroca_ raport 2016-2017

IET Vasilcău_Soroca_ raport 2016-2017

IET Visoca_Soroca_raport 2016-2017

IET Vanțina_Soroca_raport 2016-2017

IET Țepilova_Soroca_ raport 2016-2017

IET Vădeni_Soroca- raport 2016-2017

IET Trifăuți_Soroca_raport 2016-2017

IET Tătărăuca Veche_Soroca_ raport 2016-2017

IET Stoicani_Soroca_raport 2016-2017

IET Tătărăuca Nouă_ Soroca_ raport 2016-2017

IET Slobozia Vărăncău_Soroca_ raport 2016-2017

IET Soloneț_Soroca_ raport 2016-2017

IET Șolcani_Soroca_ raport 2016-2017

IET Sobari_Soroca_ raport 2016-2017

IET Slobozia Nouă_Soroca- raport 2016-2017

IET Slobozia Cremene_Soroca_ raport 2016-2017

IET Șeptelici _Soroca_ raport 2016-2017

IET Schineni_Soroca_ raport 2016-2017

IET Rublenița_Soroca_raport 2016-2017

IET Rudi_Soroca_ raport 2016-2017

IET Ruslanovca_Soroca_ raport 2016-2017

IET Regina Maria_Soroca_raport 2016-2017

IET Rădi Cereșnovăț_ Soroca- raport 2016-2017

IET Racovăț Nr. 2_Soroca_ raport 2016-2017

IET Racovăț Nr. 1_Soroca_ raport 2016-2017

IET Ocolina_Soroca_ raport 2016-2017

IET Parcani_Soroca_raport 2016-2017

IET Pârlița_Soroca_raport 2016-2017

IET Oclanda_Soroca_ raport 2016-2017

IET Nr. 17 Soroca_ Soroca_ raport 2016-2017

IET Nr. 16 Soroca_Soroca_ raport 2016-2017

IET Nr. 15 Soroca_Soroca_ raport 2016-2017

IET Nr. 7 Soroca_ Soroca_ raport 2016-2017

IET Nr. 6 Soroca_Soroca_ raport 2016-2017

IET Nr. 1Soroca_ Soroca_ raport 2016-2017

IET Nr 5 Soroca_Soroca_ raport 2016-2017

IET Nr 12 Soroca_Soroca_ raport 2016-2017

IET Nr 13 Soroca_Soroca_raport 2016-2017

IET Nimereuca_Soroca_ raport 2016-2017

IET Niorcani_Soroca_ raport 2016-2017

IET Malcauți_Soroca_raport 2016-2017

IET Lugovoe_Soroca_ raport 2016-2017

IET Iorjnița_ Soroca_ raport 2016-2017

IET Iarova_Soroca_ raport 2016-2017

IET Dubna_Soroca_ raport 2016-2017

IET Egoreni_Soroca_raport 2016-2017

IET Holoșnița_Soroca_raport 2016-2017

IET Hristici_Soroca_ raport 2016-2017

IET Dărcăuți_Soroca_raport 2016-2017

IET Cureșnița_Soroca_ raport 2016-2017

IET Cremenciug_Soroca_raport 2016-2017

IET Cosăuți_Soroca_ raport 2016-2017

IET Bădiceni_Soroca_raport 2016-2017

IET Baxani_ Soroca_raport 2016-2017

IET Căinarii Vechi_ Soroca_raport 2016-2017

IET Bulboci_Soroca_raport 2016-2017

IET Cerlina_Soroca_ raport 2016-2017

IET Alexandru cel Bun_ Soroca_ raport 2016-2017

Gimnziul ”E.Gudumac”_Soroca_raport2016-2017

Gimnaziul Stoicani_Soroca_ raport2016-2017

Gimnaziul Vărăncău_Soroca_raport2016-2017

Gimnaziul Voloave_Soroca_ raport2016-2017

Gimnaziul”N. Cornea ”_ Soroca_rapor2016-2017

Gimnaziul Șolcani_Soroca_ raport2016-2017 (1)

Gimnaziul Slobozia Cremene_Soroca_ raport2016-2017

Gimnaziul Schineni_Soroca_Raport 2016 – 2017

Gimnaziul Rudi_Soroca_Raport 2016 – 2017

Gimnaziul Rublenița_Soroca_ raport2016-2017

Gimnaziul Racovăț_Soroca_ raport2016-2017

Gimnaziul Regina Maria_Soroca_Raport 2016 – 2017

Gimnaziul Nimereuca_Soroca_raport2016-2017

Gimnaziul Holoșnița_Soroca_raport2016-2017

Gimnaziul Darcauți_Soroca_raport2016-2017

Gimnaziul Cremenciug_Soroca_Raport 2016 – 2017

Gimnaziul Cosăuți_Soroca_Raport 2016 – 2017

Gimnaziul Cerlina_Soroca_ raport2016-2017

Gimnaziul Bulboci_Soroca_Raport 2016 – 2017

Gimnaziul Bădiceni_Soroca_ raport2016-2017

Gimnaziul ”G. Vieru ”_Soroca_ raport2016-2017

Gimnaziul ”G.Nastas”_Soroca_Raport 2016 – 2017

Gimnaziul ”V. Burduja”_Soroca_raport2016-2017

Gimnaziul ”D. Matcovschi”_Soroca_raport2016-2017

Gimnaziul ”Dinastia Romanciuc ”_Soroca_ raport2016-2017

Gimnaziul ”A. Pînzaru”_Soroca_Raport 2016 – 2017

Gimnaziul ”A. Porcescu ”_Soroca_raport2016-2017

Centrul de creatie_Soroca_raport 2016-2017 xlsx (2)