×
Meniu

Gimnaziu

Suport didactic ⇒Ala Semendeaev

Activitate extracurriculară – Dumitru Matcovschi

Activitate extracurriculară – Hai să dăm mână cu mână…

Activitate extracurriculară ,,Hristos a înviat,,

Atelier -Ce credem noi, delfinii, despre oameni, cl. a VII-a

Atelier de lucru, cl. a VI-a, VALORIFICAREA POVEȘTILOR LUI I. CREANGĂ

Atelier -M.Eminescu -geniu al culturii românești-cl. a VIII-a

Proiect didactic la dirigenție, cl. a VIII-a

PLanificarea carierei Proiect didactic, cl. a VIII-a, „Singur în fața dragostei” de Aureliu Busuioc.

Caracterizarea personajelor Proiect didactic, cl. a VIII-a

Doina- specie literară. Proiect didactic, cl. a VIII-aPoezia ,,NOI,, de O .Goga

Rebus cu date despre M. Eminescu

Scenetele lui D. Matcovschi

Suport didactic – Recunoaste personajele din poveştile lui Creangă

victorina literară – Mihai Eminescu

Zodii- fişe de lucru în cadrul unui atelier la lb. română sau dezvoltare personală

Suport didactic ⇒Cristina Prisacari

Activitate extracurriculară ,,Atât de dulce,,

Afis Eminescu

Atelier de discuţie şi producere de text, cl. a IX-a, Pragul, de A. Silvestru ppt

BORDEROU DE APRECIERE a elevilor în cadrul orelor de lb. română

Descriptori de apreciere a elevilor în orele de lb. şi lit. română

Evaluare semestriala, cl.a VIa

Lecţie integrată, Ed. muzicală şi Lb. română ,,Baletul,,

Model tabel fişă de lectură

Proiect didactic, cl. a VIa, Albina de V. Romanciuc

Proiect didactic, pentru Atelierul de lectură ,,Ecoul binefacerii,,

Suport PPt pentru lecţia ,,Albina,, de V. Romanciuc

Suport PPT pentru victrorina literară-Eminesciana

Victorină literară- Eminesciana

Suport didactic ⇒Olga Gherghelejiu

Brain-ring didactic

citate de Gr. Vieru

Concurs-victorină, Descoperă-l pe Grigore Vieru- fisa de înregistrare punctaj

Concurs-victorină, Descoperă-l pe Grigore Vieru

FISA DE PARTICIPARE

ION CREANGA – prezentare PPT cu date şi imagini din viaţa scriitorului

Proiect didactic PPT, cl. a VII-a, ,,Acceleratul,, de G. Topîrceanu

Proiect didactic, cl. a X-a, Motive literare și structurale în nuvela „Sărmanul Dionis” de Mihai Eminescu

Proiect didactic, cl. VIII, Cuvinte și construcții incidente.

Scenariu activitate extracurriculară „Acum și totdeauna cu dor de Unire”

Suport didactic ⇒Tomac Natalia

Atelier de discuţie. cl. a VIII-a. Importanţa folclorului.

Fişă suport pentru lecţia Sania de I. Druţă

Proiect de grup.Toamna în culori și nuanțe, cl. a VIII-a.

Proiect didactic. I. Druță, Sania, cl. a VIII-a.

Proiect didactic. I. Druţă, Toiagul păstoriei,cl.a IX-a.