×
Meniu

Nume. Prenume

Funcția

Telefon contact

Mușenco Angela șef direcție 2-22-23
Izvorean Elena șef adjunct direcție 2-33-86
Molcianovschii Tatiana secretar 2-25-66
Secția politici educaționale și management
Andon-Spinei M- șef secție 2-25-43
Zabolotnîi Dorina specialist principal 2-25-43
Voleac Daniela specialist principal 2-31-67
Ialovoi Elena specialist superior 2-25-43
Serviciul management economico-financiar și patrimoniu
Andrieş Veronica șef serviciu 2-31-34
Rîșchitor Aliona specialist  superior 2-86-37
Berzoi Angela economist superior 2-31-34
Serviciul management al resurselor umane
Pavlov Natalia specialist principal 2-86-37
Serviciul juridic
Pșenicinîi Cozma specialist 2-30-36
Secția management al curriculumului și formare profesională continuă         
Topor Sabina șef secție 3-05-87
Covalciuc Alina metodist principal 2-20-54
Doboșeriu Mariana metodist principal 2-22-27
Gatman Olimpia metodist superior
Stici Natalia metodist superior
Roman Rodica metodist superior
Mamolea Steluța metodist superior
Iavorschi Valentina metodist 2-20-54
Cociurcă Elena metodist 2-30-85
Bădănău Lilia metodist 2-22-27
Contabilitatea centralizată
Mardici  Lilia contabil şef 3-05-02
Osadciuc Veronica contabil 2-20-24
Motruc Tamara contabil 2-20-24
Pascari Natalia contabil 2-20-24
Vacarciuc Polina contabil 2-20-24
Dubalari Doina arhivar 2-20-24
Bița Anastasia contabil 2-20-24
Petrachii Evghenia arhivar 2-20-24
Serviciul transport elevi
Dubalari Serghei șef serviciu 2-30-36
Serviciului raional de asistență psihopedagogică
Indricean Oxana Șef serviciu 30749
Irodoi Elena Psiholog 30748
Romanciuc Liudmila Pedagog învățămînt primar și secundar general 30748
Mandric Veronica Pedagog educație preșcolară 30748
Cucer Elena Psiholog special 30748
Stavila Margareta Psihopedagog 30748
Curoșu Nadejda psiholog 30748
Grosu Andrei psihopedagog 30748
Serviciul auxiliar
Dubina Tatiana șef depozit 2-23-24