×
Meniu

Funcții publice vacante

ANUNȚ!

        Direcția Învățământ  Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție, temporar vacante, specialist,  serviciul juridic.

Scopul general al funcției: Contribuirea la aplicarea coerentă și uniformă a legislației în cadrul administrației publice prin asistență, verificare și reprezentare în vederea respectării legislației în vigoare.

Sarcinile de bază ale funcției: Monitorizarea aplicării corecte a procedurilor legale în activitatea Direcției Învățământ; Asigurarea reprezentării intereselor direcției în instanța de judecată și alte instituții de drept din Republica Moldova; Realizarea atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă.

                   Bibliografia concursului:

 • Codul Muncii nr.154/2003 cu modificările ulterioare;
 • Codul Administrativ nr.116/2018;
 • Codul Civil nr. 1107/2002;
 • Codul Educației nr. 152/2014;
 • Legea privind Codul de conduită al funcționarului public nr. 25/2008;
 • Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006;
 • Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158/2008;
 • Legea privind actele normative nr.100/2017;
 • Legislaţia conform domeniului de activitate.

Dosarele de participare la concurs întocmite conform Hotărârii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc până la data de 10.03.2022 inclusiv, ora 17.00 la Direcția Învățământ Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et. 2, bir.211) sau prin e-mail edu.soroca@gmail.com,  telefon 0-230-28637)

  Dosarul de participare la concurs se depune personal și va conține:

 • formularul de participare, specificat în anexa la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201din 11 martie 2009;
 • copia buletinului de identitate ;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical;
 • cazierul judiciar.

   Condiţiile de participare la concurs:

 • deține cetățenia Republicii Moldva;
 • studii universitare în domeniul juridic, licențiat în drept;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 ani ;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin.(1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate ;
 • aptitudini de a gestiona şi planifica timpul de muncă ;
 • nivel înalt de responsabilitate;
 • flexibilitate în comunicare, posedarea liberă a limbilor română şi rusă;
 • posedarea limbii moderne (un avantaj) ;
 • abilităţi analitice de a analiza procesele sociale din domeniul dat ;
 • abilităţi de a elabora acte normative ;
 • abilităţi de lucru în echipă;
 • cunoaşterea avansată a programelor Microsoft (Word, Excel).