×
Meniu

Anexa nr.1 la Convenţia Colectivă (nivel ramural) pe anii 2016-2020

Descarcă GRATUIT Anexe la Conventia Colectiva

Anexe la Conventia Colectiva

Anexa nr.1

la Convenţia Colectivă

(nivel ramural) pe anii 2016-2020

 

Lista profesiilor

pentru care se permite durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore,

 urmată de o perioadă de repaus de cel puţin 24 ore

 

 

Nr. Nr. grupei de bază

sau codul ocupaţiei

Denumirea grupei de bază sau a ocupaţiei
1. 5120 Bucătar
2. 818206 Operator în sala de cazane
3. 313106 Maşinist la cazane
4. 912104 Cameristă, lenjereasă, femeie de serviciu
5. 962403 Fochist
6. 962911 Portar
7. 933306 Hamal
8. 962908 Paznic (portar)
9. 311313 Tehnician-electrician
10. 311402 Dispecer la telecomunicaţii
11. 432201 Dispecer
12. 311605 Laborant la analiză chimică
13. 432103 Magaziner
14. 515302 Intendant imobil
15. 532104 Infirmier / infirmieră
16. 962902 Garderobier
17. 962919 Uşier
18. 834305 Liftier
19. 962916 Supraveghetor noapte (învăţământ)
20. 313103 Maşinist (fochist) în sala de cazane

 

 

Ministrul Educaţiei                                                                               Preşedintele Consiliului General

al Republicii Moldova                                                         al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei

 

____________________                                                                    ___________________________

Corina FUSU                                                                                                 Dumitru IVAN

 

 

 

 

Anexa nr.2

la Convenția colectivă

(nivel ramural)

pe anii 2016-2020

 

Durata concediului de odihnă anual

al salariaților din sistemul educațional

 

Denumirea instituției și funcției   Concediu de bază / zile calendaristice Concediu suplimentar / zile calendaristice
1 2 3
1.                  Creșă, grădiniță de copii, centru comunitar de educație timpurie

Director, educator, cadru didactic de sprijin, conducător muzical, logoped, psiholog, psihopedagog, metodist, surdopedagog, tiflopedagog, oligofrenopedagog

 

 

 

 

 

 

42

Instituțiile preșcolare cu regim special, grupe cu regim special (în grădinițe), director, director adjunct, psiholog, educator, educator-metodist, conducător muzical, conducător de cultură fizică, surdopedagog, defectolog, logoped, tiflopedagog oligofrenopedagog  

 

 

 

 

 

62

2.      Școala primară, gimnaziu, liceu, școală profesională, colegiu, centru de excelență, instituție specială, școală auxiliară

Director, director adjunct      (activitate didactică, de instruire și educație, de producere), șef secție, învățător, profesor, cadru didactic de sprijin, asistent didactic, logoped, psiholog, psihopedagog, conducător de cerc, pedagog social, educator, maistru-instructor, instructor,  maistru, metodist, șef cabinet logopedic, surdo(tiflo) oligofrenopedagog, conducător muzical, dirijor cor, dirijor orchestră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

3.                  Instituțiile extrașcolare și de sport (școala sportivă, centru de creație, club sportiv)

Director, director adjunct, șef secție, profesor, conducător artistic, conducător de cerc, maistru-instructor, dirijor, maestru de cor, maestru de balet, maestru de concert, regizor, acompaniator, conducător artistic, psiholog, metodist, antrenor-instructor, antrenor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

4.                  Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, Serviciul local de asistență psihopedagogică

a)     Director, șeful Serviciului, șef adjunct, șef secție

 

b)     psiholog, psihopedagog, Psihopedagog special, pedagog, logoped

c)     Kinetoterapeut

 

 

 

 

28

 

 

62

 

28

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

7

5.      Universitate, academie de studii, institut, școala superioară

Rector, prorector*, preşedintele consiliului ştiinţific*, decan, prodecan, șef de departament (secție), de studii, de calitate, lector universitar, conferențiar universitar, profesor universitar, asistent universitar, formator, maestru de concert, maistru de instruire, antrenor, pedagog social, cercetător științific, cercetător ştiinţific superior, coordonator principal

 

*În caz de nerealizare în anul de studii a unei sarcini didactice de cel puțin 240 de ore concediul pentru această categorie de salariați se va acorda cu o durată de 28 plus 7 zile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

Prorector în problemele de gospodărie și construcții, consilier al rectorului  

28

 

7

Conducător (șef) al departamentului, secției, serviciului, laboratorului, de doctorat și secundariat, secretar științific, secretar responsabil, metodist  

 

 

28

 

 

 

7

Director de observator, al grădinii botanice, al teatrului, de orășel studențesc, conducător de birou studențesc de cercetări și de alte birouri similare; șef de internat, şef de stație, de pregătire științifică, (serviciu, birou, bază), de laborator de instruire, de cancelarie, de muzeu, de vivariu, de cabinet, de atelier (de producție, de instruire), de teren experimental, de pepinieră, de clinică veterinară, de secție cultura semințelor, director al clubului sportiv, șef de stat-major al apărării civile, maistru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

6. Instituțiile de învățământ de formare continuă         

Director, director adjunct pe instruire și cercetare, cadre didactice

Cadre științifice

–                 cu grad științific doctor habilitat

–                 cu grad științific doctor în științe

–                 fără grad științific

–                 şef departament, de laborator, specialist, operator

 

 

 

62

 

42

36

30

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

7.Organul local de specialitate în domeniul învățământului

Director, director adjunct, inspector, specialist, în cazul în care vechimea în serviciul public depășește 5 ani, 10 ani, 15 ani concediul de odihnă plătit se mărește respectiv cu 3, 5, 7 zile calendaristice

șef al centrului metodic, cabinetului didactico-metodic, metodist, specialist-coordonator-metodist, specialist principal metodist

 

 

 

 

 

 

35

 

 

42

 

 

 

 

8. Personal didactic auxiliar, personal nedidactic (administrativ gospodăresc, auxiliar și de deservire)

Director șef al bibliotecii, adjunctului lui,bibliotecar, bibliograf, bibliograf principal, șef de oficiu, metodist, custode de fonduri, șef de filmotecă, fonotecă

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

7

Metodist, metodist curator 28 7
Coordonator, redactor-șef, redactor, reporter, corector  

28

 

7

Jurist, jurist consultant 28 7
Acompaniator 28 7
Inspector de toate tipurile 28 7
Şef de laborator, laborant de toate tipurile, laborant superior  

28

 

7

Director adjunct pe gospodărie, șef de gospodărie, șef al subdiviziunii, specialist  

28

 

7

Contabil-șef, adjunctul lui, contabil, contabil superior, contabil coordonator, economist statistician, economist, casier contabil, statistician, normator, casier  

 

 

28

 

 

 

7

Inspector extraşcolar, instructor animator, informatician  

28

 

7

Dactilografă, secretar dactilografă, secretară stenografistă, stenografistă, translator, operator, specialist la biroul de multiplicare, secretar grefier, grefier, secretar-referent  

 

 

 

28

 

 

 

 

7

Maşinist pentru spălarea hainelor 28
Maestru de balet, de cor, de ansamblu de scenă, maistru, maistru pentru confecționarea și reparația mobilei, maistru al atelierului, maistru de instruire, maistru-șef al atelierului  

 

 

 

28

 

 

 

 

7

Metrolog 28 7
Conducător artistic (de ansamblu muzical, de dans, de cerc, etc.)  

28

 

7

Lucrător pentru deservirea și reparația curentă a clădirii  

28

Dispecer, expeditor 28 7
Garderobier 28
Fochist, operator în sala de cazane 28
Sobar 28
Dereticătoare 28
Cusătoreasă (reparația hainelor) 28
Măturător 28
Spălătoreasă, baiaș 28
Paznic (portar) 28
Ușier 28
Lucrător auxiliar 28
Lenjereasă 28 7
Cameristă 28
Cizmar-confecționer încălțăminte la comandă, cizmar-reparator încălțăminte  

28

Cazangiu 28
Infirmieră 28
Medic-șef, medic, felcer, asistent medical, soră medicală, masor, kinetoterapeut  

 

28

 

 

7

Şef cancelarie, arhivă, arhivar 28 7
Vizitiu 28
Grădinar-livădar (cultivator de legume și fructe) 28
Magaziner depozit de substanțe chimice, magaziner secția comerț și desfacere, șef depozit, șef-adjunct, depozitar, agent de aprovizionare  

 

 

28

 

 

 

7

Costumier 28
Administrator 28 7
Parchetar 28
Șef de birou, cabinet, serviciu, atelier 28 7
Consultant principal 28 7
Șef de observator astrofizic, inginer pentru deservirea telescopului  

28

 

7

Fotolaborant,  fotograf 28 7
Decorator 28 7
Pictor 28 7
Zugrav 28
Legător, poligrafist, tăietor de hârtie 28
Director de muzeu 28 7
Şef bază de odihnă, sportivă 28 7
Director casă de cultură 28 7
Electrician radist, lucrător de scenă 28 7
Programator 28 7
Intendent, șeful căminului, administrator de patrimoniu, intendent imobil  

28

 

7

Inginer de toate specialitățile, inginer-șef, inginer-programator  

28

 

7

Electrician, lucrător tehnic 28
Operator tehnic, operator 28
Meșter-acordor de instrumente muzicale 28 7
Bucătar-șef 28 7
Bucătar, bucătar auxiliar, spălător veselă 28
Lucrător pentru deservirea și reparația curentă a clădiri – lăcătuș – instalator tehnică sanitară, lăcătuș-reparator ,dulgher, instalator electric (reparația și întreținerea utilajului electric), maistru reparații  

 

 

 

 

28

Agronom 28 7
Frizer 28
Tehnician 28
Conducător auto, șofer, șef parc de mașini  

28

 

7

Conducător de scuter 28 7
Lemnar, tâmplar 28
Tehnician pentru deservirea și reparația mijloacelor tehnice didactice  

28

 

7

Zootehnician 28 7
Medic veterinar 28 7
Mecanic 28

 

 

 

Ministrul Educaţiei                                     Preşedintele Consiliului General

al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei

 

________________                                             ____________________

Corina FUSU                                                        Dumitru IVANOV

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3

la Convenţia colectivă (nivel ramural)

 pe anii 2016-2020

 

Durata concediilor suplimentare plătite pe motive familiale,

exprimate în zile lucrătoare

 

În caz de:
–         Căsătoria salariatului 3 zile
–         Căsătoria copilului salariatului 3 zile
–         Naşterea sau înfierea copilului 2 zile
–         Decesul părinţilor, socrilor, soţului/soţiei, copilului, buneilor, fraţilor / surorilor 3 zile. În caz de necesitate de a se deplasa peste 300 km – 5 zile
–         Părinţilor care au copii în clasele I-IV Câte o zi la începutul şi sfârşitul anului de studii
–         Încorporarea în rândurile Armatei Naţionale a membrului familiei 1 zi
–         Jubileul / aniversarea salariatului (30, 40, 50, 60, 70 ani) 1 zi
–         Atingerea vârstei de pensionare 1 zi
–         Persoanele care pe parcursul anului calendaristic precedent n-au beneficiat de concediu medical, cu excepţia concediului de maternitate 3 zile
–         Tatăl copilului nou-născut 3 zile, în primele 56 de zile de la naşterea copilului

 

 

Ministrul Educaţiei                                     Preşedintele Consiliului General

al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei

 

________________                                             ____________________

Corina FUSU                                                            Dumitru IVANOV

 

 

 

 

Anexa  nr.4

                                                                          la  Convenţia Colectivă (nivel ramural)

                                                                                                                                                       pe anii 2016 – 2020

 

LISTA – TIP

a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele,

 vătămătoare şi deosebit de vătămătoare din instituţiile de învăţământ, instituţiile de cercetare şi dezvoltare,

pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare

 

Capitolul I

 

Nr d/o Cod Denumirea lucrărilor şi/sau locurilor de muncă
  K.73. A. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare
K.73.A.001 Aplicarea învelişurilor de peliculă, executarea proceselor de afânare şi decapare a materialelor şi plăţilor ceramice şi a semiconductoarelor
K.73.A.002 Aplicarea manuală pe suprafaţă a soluţiei de tencuială, drişcuirea manuală a suprafeţei
K.73.A.003 Asigurarea şi efectuarea lecţiilor în bazinele de înot închis
K.73.A.004 Cercetarea şi confecţionarea aliajelor speciale din prafuri refractoare (greu fuzibile): carbide, silicide, boride, fosfide şi altor articole fabricate pe bază de metale rare
K.73.A.005 Confecţionarea negativelor şi diapozitivelor şi confecţionarea complexă a clişeelor
K.73.A.006 Confecţionarea şi prelucrarea copiilor şi formelor de tipar pentru toate tipurile de tipar
K.73.A.007 Confecţionarea şi vulcanizarea compoziţiilor elastomerice şi din latex; lucrările cu cleiuri, cauciucuri şi alţi compuşi adezivi cu utilizarea substanţelor chimice cu gradul 2-4 de pericol
K.73.A.008 Corectarea, paginarea şi montarea negativelor şi a diapozitivelor
K.73.A.009 Dereticarea încăperilor în care se execută lucrări prevăzute în compartimentul A al prezentei Liste-tip
K.73.A.010 Deservirea cuptoarelor tehnologice funcţionând cu combustibil lichid şi solid
K.73.A.011 Deservirea instalaţiilor din cazangeriile care utilizează cărbunele şi păcura, a fântânilor şi reţelelor de canalizare
K.73.A.012 Deservirea instalaţiilor frigorifere ce funcţionează cu amoniac, clor şi alţi agenţi pe bază de substanţe chimice cu gradul 2-4 de pericol
K.73.A.013 Deservirea instalaţiilor reţelelor termice “Boyler” în secţii (ateliere), cazangerii
K.73.A.014 Deservirea mijloacelor de măsurare, a elementelor sistemelor de control şi dirijare (a instalaţiilor şi reglatoarelor automate, a instalaţiilor de protecţie tehnologică, de blocaj al semnalizării etc.) în secţii (ateliere), cazangerii, camere de alimentare cu combustibil
K.73.A.016 Difuzarea adausurilor în materialele semiconductoare cu utilizarea difuzanţilor gazoşi, lichizi şi solizi
K.73.A.017 Efectuarea lucrărilor de analiză, sinteză, prelucrare, ambalare, turnare a operaţiilor de încărcare-descărcare etc. cu utilizarea substanţelor chimice şi nocive cu gradul 2-4 de pericol
K.73.A.018 Efectuarea lucrărilor la microscoape cu surse ultraviolete de lumină
K.73.A.019 Elaborarea şi confecţionarea probelor experimentale ale noilor materiale de construcţie şi a semifabricatelor cu utilizarea substanţelor chimice nocive cu gradul 2-4 de pericol
K.73.A.020 Exploatarea şi reparaţia utilajului cu utilizarea substanţelor chimice nocive cu gradul 2-4 de pericol
K.73.A.023 Încărcarea acumulatoarelor
K.73.A.024 Lucrările cu granitul (сioplirea, feţuirea, polizarea) la prelucrarea granitului, a marmurii şi a altor materiale organice şi neorganice
K.73.A.025 Lucrările cu utilizarea reactivelor chimice şi cu depozitarea (păstrarea) lor
K.73.A.026 Lucrările cu utilizarea substanţelor chimice toxice
K.73.A.027 Lucrările de clorare a apei, de pregătire a soluţiilor dezinfectante şi utilizarea lor
K.73.A.028 Lucrările de montaj radio cu utilizarea canifoliului şi ferului clorat
K.73.A.030 Lucrările de feţuire cu utilizarea acizilor, a răşinilor epoxidice şi sintetice de alte tipuri, conţinînd substanţe chimice nocive cu gradul 2-4 de pericol, precum şi a masticului pe bază asfaltată şi bituminoasă
K.73.A.031 Lucrările de îngrijire a copiilor în condiţiile lipsei de apeducte, a canalizaţiei; de organizare a regimului de alimentare în lipsa mijloacelor de mecanizare
K.73.A.032 Lucrările de pregătire a clişeelor şi formelor de tipar adînc
K.73.A.033 Lucrările de pregătire a formelor pentru tipar şi la maşini de imprimat de orice tip
K.73.A.034 Lucrările de reglare manuală la repararea benelor şi altor detalii ale automobilelor cu aplicarea abrazivelor
K.73.A.036 Lucrările de stingere a varului, inclusiv lucrările experimentale în afara încăperilor
K.73.A.038 Lucrările legate de spălatul manual al veselei, al utilajului tehnologic cu utilizarea acizilor, alcaliilor şi altor substanţe chimice
K.73.A.039 Lucrările manuale de încărcare-descărcare
K.73.A.040 Lucrările pentru obţinerea imprimărilor de probă şi a formelor tiparului plat, tipărirea lucrărilor cu un tiraj redus
K.73.A.041 Lucrările pentru spălatul manual al rufelor cu utilizarea dezinfectanţilor şi a detergenţilor sintetici
K.73.A.042 Lucrările reprografice la aparate de copiere cu lumină şi alte aparate de multiplicare
K.73.A.043 Lucrul cu aliajul tipografic
K.73.A.044 Lucrul cu culturi vii (inclusiv în laboratoare)
K.73.A.045 Lucrul cu plitele fierbinţi, la role şi cuptoare de copt şi prăjit
K.73.A.046 Lucrul de fălţuire a producţiei tipărite
K.73.A.047 Lucrul în depozitele de cărţi ale bibliotecilor instituţiilor de învăţământ, publice şi în arhive
K.73.A.048 Lucrul în instituţiile de tratament şi învăţământ pentru copiii cu dereglări ale sistemului nervos central, ale aparatului locomotor, cu tuberculoză şi cu boli spinale şi arsuri
K.73.A.050 Lucrul la maşinile linotip şi cele tipografice
K.73.A.051 Lucrul la monitoarele maşinilor electrice de calcul, computere, aparate de multiplicare
K.73.A.052 Lustruirea articolelor cu utilizarea cercurilor de pâslă, bumbac etc., precum şi cu utilizarea pânzei abrazive (glaspapirului)
K.73.A.056 Prelucrarea materialelor fotografice şi cinematografice color, a materialelor de filmare aeriană şi cosmică, lucrările legate de suprasolicitarea vederii la alcătuirea hărţilor şi planurilor geografice, topografice şi tematice generale
K.73.A.057 Prelucrarea metalului prin tăiere la agregate pentru prelucrarea metalelor cu încălzirea concomitentă a fabricatelor cu plasmă (prelucrarea plasmo mecanică) şi laser
K.73.A.58 Prelucrarea prin tăiere a aliajelor din plumb şi cositor şi a grafitului
K.73.A.059 Prelucrarea termică în căzi şi cuptoare
K.73.A.063 Sudarea detaliilor şi articolelor (aliajului de lipit din plumb şi cositor, cadmiu, indiu)
K.73.A.066 Transportarea şi turnarea masei de talaş şi ciment în forme
DA.15.A.200 Curăţirea sacilor foşti în uz
DA.15.A.201 Deservirea transportului nemecanizat
DA.15.A.202 Fierberea materiei prime şi a produselor în cazane de fiert deschise cu încărcarea şi descărcarea manuală a pastei din fierbătoare
DA.15.A.205 Încărcarea şi descărcarea manuală a cuptoarelor pentru biscuiţi şi a cuptoarelor intermitente
DE.22.A.007 Confecţionarea negativelor şi a diapozitivelor în secţiile de forme
DE.22.A.017 Executarea lucrărilor de pregătire (triturare, corectare), alcătuire a vopselelor pentru imprimarea tirajului, care conţin compuşi din plumb sau crom, coloranţi de anilină, benzen, xilen, toluen
DE.22.A.024 Lăcuirea şi gumarea la maşini a tipăriturilor
DE.22.A.033 Lucrări de peliculare la maşini a tipăriturilor şi copertelor
DJ.28.A.009 Ascuţirea sculelor la discuri abrazive în procedeu uscat
E.40.A.021 Reparaţia conductelor termice şi a instalaţiilor reţelelor termice
E.40.A.026 Deservirea utilajului la centralele termice în secţiile de pregătire a prafului şi la livrarea combustibilului
E.40.A.030 Lucrări de curăţire a cazanelor de încălzit apă şi a cazanelor de abur
E.40.A.034 Transportarea manuală a combustibilului în cazangerii şi pregătirea lui pentru ardere
E.41.A.009 Deservirea, reparaţia radiatoarelor (lipirea şi spoirea)
E.41.A.011 Efectuarea lucrărilor la descărcarea coagulanţilor, lucrări de acoperire
E.41.A.015 Inspectarea şi revizia tehnică a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare şi a instalaţiilor acestora
E.41.A.017 Lucrări de remediere şi reconstrucţie la deservirea reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi canalizare
E.41.A.025 Spălarea manuală a salopetelor
F.45.A.020 Lucrări de zugrăvire cu aplicarea lacului de asfalt şi a lacului cu uscare în cuptor în încăperi închise, cu aplicarea nitrocoloranţilor şi lacurilor care conţin benzen, toluen, alcooluri compuse şi alte substanţe chimice vătămătoare, precum şi pregătirea componentelor pentru aceste vopsele
F.45.A.033 Stingerea varului
H.55.A.001 Brutar, cofetar şi muncitori ocupaţi nemijlocit la cuptoarele pentru prepararea produselor de cofetărie şi la cuptoarele electrice
H.55.A.002 Bucătar ocupat la prepararea termică a bucatelor
H.55.A.006 Magazioner şi muncitori ce efectuează păstrarea produselor alimentare în camere frigorifice
H.55.A.010 Muncitori la bucătărie ce efectuează tranşarea şi filetarea cărnii, peştelui: curăţarea şi tăierea cepei, pîrlirea păsărilor
N.85.A.002 Case internat psihoneurologice şi case internat pentru copii cu defecte în dezvoltarea mintală
N.85.A.005 Centre, şcoli, sanatorii, secţii şi alte subdiviziuni de plasament şi reabilitare, instruire pentru copii cu afecţiuni ale sistemului central nervos şi dereglări ale aparatului locomotor şi alte defecte ale dezvoltării fizice, cu tulburări de vorbire şi de vedere, surdomuţi etc.
N.85.A.024 Spitale (secţii), dispensare, laboratoare (grupuri de specialişti), case de copii, creşe şi grădiniţe, şcoli-internate, sanatorii etc., în care personalul medical, specialiştii de alte profesii, muncitorii sînt antrenaţi în deservirea bolnavilor de tuberculoză şi ftiziopneumologie
O.93. A.015 Completarea loturilor de producţie de lenjerie murdară şi trierea ei
O.93. A.016 Întinderea manuală a lenjeriei în secţiile (sectoarele) de uscare
O.93. A.017 Pregătirea soluţiilor de spălare
O.93. A.018 Repararea şi întreţinerea utilajului electric şi tehnologic în spălătorii
O.93. A.019 Spălatul lenjeriei la maşini de spălat (cu excepţia maşinilor automate cu comandă programată) cu utilizarea detergenţilor şi preparatelor chimice
O.93. A.021 Stoarcerea lenjeriei în centrifuge
 

 

B. Lucrări cu condiţii de muncă deosebit de grele şi deosebit de vătămătoare

 

K.73.B.001 Dereticarea încăperilor unde au loc lucrări prevăzute în compartimentul B al prezentei Liste-tip
K.73.B.002 Dozimetria radiaţiei laserului
K.73.B.003 Efectuarea lucrărilor cu utilizarea suprafeţei deschise a mercurului: polarografia, titrarea amperometrică, electroliză preparativă de catozi de mercur etc., repararea dispozitivelor umplute cu mercur
K.73.B.004 Lucrările cu instalaţiile dispozitive radioizotopice staţionare şi portative
K.73.B.006 Lucrările cu utilizarea substanţelor radioactive neacoperite (prelucrarea, păstrarea, ambalarea, transportarea etc.)
K.73.B.007 Lucrările cu utilizarea substanţelor toxice de gradul I de pericol, inclusiv a substanţelor cu proprietăţi cancerogene, mutagene, fibrogene etc.
K.73.B.008 Lucrările de efectuare a controlului radiometric
K.73.B.010 Lucrările de selectare a probelor conţinînd substanţe radioactive, analiza lor
K.73.B.011 Lucrul în laboratoarele toxicologice cu substanţe toxice
K.73.B.013 Sfredelirea manuală în locurile de accesibilitate redusă a orificiilor (şanţurilor, nişelor) în construcţiile de beton armat, spargerea manuală a construcţiilor din beton şi beton armat
K.73.B.014 Verificarea şi gradarea instalaţiilor, dispozitivelor şi aparatajului cu utilizarea surselor de radiaţie ionizate

 

 

 

 

 

NOTĂ:  1.   Lista-tip este alcătuită în conformitate cu prevederile  Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova nr.1487 din 31.12.2004 “Cu privire la aprobarea Listei-tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare”, nr.1223 din 9 noiembrie 2004 “Privind aprobarea Nomenclatorului profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu de odihnă anual suplimentar plătit şi durata zilei de muncă redusă a personalului medico-sanitar”, nr.1335 din 10.10.2002 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru munca prestată în condiţii nefavorabile”.

 

 1. În cazul când o anumită lucrare nu este indicată în prezenta Listă-tip, compensările necesare se acordă conform Listei-tip, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1487 din 31 decembrie 2004.

 

 1. Poziţia „K.73.A.051 lucrul la monitoarele maşinilor electrice de calcul şi computere, aparate de multiplicare” se referă numai la muncitorii şi specialiştii, obligaţiunile funcţionale ale cărora prevăd lucrul permanent şi direct cu aceste dispozitive (operator introducere, validare şi prelucrare date, operator la calculatoare şi calculatoare electronice; operator în sistemul editorial computerizat; operator lucrări cu programa „Redactor” şi programe similare; programator; inginer de sistem în informatică) şi nu se referă la specialiştii din alte domenii de activitate, care utilizează computerul doar ca instrument auxiliar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul II

 

  Nomenclatorului profesiilor şi funcţiilor cu condiţii

de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu

de odihnă anual suplimentar plătit şi durata zilei de muncă redusă

a personalului medico-sanitar

 

(Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 1223  din  09.11.2004)

 

 

 

Nr.d/o Denumirea unităţilor, subdiviziunilor, profesiilor şi funcţiilor Durata concediului suplimentar în zile calendaristice Durata zilnică redusă a timpului de muncă în săptămâna de muncă de cinci zile lucrătoare (ore)
1. 2. 3. 4.
  Unităţi (saloane, cabinete) ale asistenţei sociale, şcoli (clase), şcoli-internat (grupe), creşe, grădiniţe (grupe), case (grupe), centre de plasament şi reabilitare pentru copii cu dificultăţi cerebrale şi mintale.    
1. Conducător şi adjunct de instituţie. 14 8
2. Medic, personal medical mediu, inclusiv asistentele  medicale şefe, personal medical inferior.  

18

 

7

3. Psiholog, asistent social 11 7
4. Personal pentru deservirea bolnavilor (bufetier, ospătar, băiaş, îngrijitor al încăperilor, dădacă).  

18

 

7

5. Sora-economă, responsabilă de lenjerie. 14 7
6. Garderobier 7  
7. Şef al practicii de producere 7 7
8. Instructori: în muncă, ergoterapie, instruire în producere, organizator cultural, acompaniator.  

18

 

7

9. Conducător muzical (lucrător) educator, conducător al cercurilor instituţiilor de asistenţă socială.  

18

 

7

10. Infirmieră 7 7
11. Metodist de gimnastică curativă 18 7
12. Frizer 11 7
13. Bibliotecar 11 7
14. Salariaţi ai contabilităţii 7  
15. Muncitori: montor, operator, lăcătuş, sudor, şofer, bucătar, care lucrează permanent la plită, tractorist, vulcanizator, îngrijitor al teritoriului.  

7

 

 

16. Medic, personal medical mediu şi inferior din unităţi (saloane, cabinete) medico-sanitare, asistenţă socială şi învăţământ pentru copii cu handicap fără dereglări mintale.  

7

 

7

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

  

                                                                                                                                                       Anexa  nr.5

                                                                          la  Convenţia Colectivă (nivel ramural)

                                                                                                                pe anii 2016 – 2020

 

 

 

 

Regulamentul – cadru

cu privire la premierea şi acordarea ajutorului material salariaţilor din învăţământ

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

 

 1. Regulamentul este elaborat în baza:
 • Legii „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”, nr.355-XVI din 23.12.2005.
 • Hotărârea Guvernului al Republicii Moldova „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”, nr.381 din 13.04.2006.
 • Hotărârea Guvernului al Republicii Moldova „Cu privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare”, nr. 180 din 11.03.2013.
 • Hotărârea Guvernului al Republicii Moldova „Privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ superior de stat cu autonomie financiară”, nr. 195 din 13.03.2013.
 1. Regulamentul în cauză stabileşte modul de premiere şi de acordare a ajutorului material salariaţilor din instituţiile educaţionale (unităţi).
 2. Pentru premierea şi acordarea ajutorului material salariaţilor titulari şi cumularzilor din unităţi se utilizează mijloacele de la bugetul de stat, extrabugetare şi cele economisite de la fondul de salarizare.
 3. Plata premiilor şi a ajutorului material se efectuează anual în baza hotărârii comune a administraţiei şi comitetului sindical – reprezentant al salariaţilor. Stimularea muncii conducătorilor unităţilor se stabileşte de către organul ierarhic superior.

 

Capitolul II

Modul, mărimea şi termenii de premiere

 1. Stimularea muncii personalului se efectuează în scopul cointeresării salariaţilor la sporirea eficienţei şi calităţii muncii, gradului de pregătire profesională, aplicării în muncă a rezultatelor ştiinţifice, metodelor avansate de lucru precum şi pentru efectuarea unor lucrări de importanţă majoră.
 2. Premiile se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat şi se planifică în buget.
 3. Salariaţii beneficiază de:
  • Un fond lunar de salarizare pe an, ţinându-se cont de majorările,, sporurile şi suplimentele stabilite conform legislaţiei în vigoare şi p.24 al Convenţiei Colective (nivel ramural)
  • Un salariu tarifar / de funcţie personalului salarizat în baza Reţelei tarifare unice, achitat în luna februarie.
  • Un salariu tarifar / de funcţie pentru cadrele didactice şi conducătorii unităţilor, achitat în luna august.
  • 6/4 fonduri lunare de salarizare pe an cu toate suplimentele şi sporurile pentru corpul profesoral / cercetătorii ştiinţifici, achitat conform Regulamentului unităţii respective.
 4. Salariaţilor pot fi acordate premii unice cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi zilelor de sărbătoare nelucrătoare (Mărimea lor concretă se negociază în CCM). Premiul respectiv se acordă fără restricţii.

 

 

 

Capitolul III

Condiţiile de premiere

 1. Premierea se efectuează conform totalurilor trimestriale, semestriale sau anuale de activitate a unităţii, ţinându-se cont de următoarele criterii:
  • absenţa reclamaţiilor întemeiate asupra activităţii profesionale din partea conducătorilor, părinţilor, studenţilor, elevilor;
  • realizarea cadrului curricular al disciplinei, planului de lucru, etc.;
  • introducerea şi utilizarea în mod optim a diversităţii resurselor de învăţare;
  • elaborarea şi gestionarea proiectelor educaţionale, elaborarea şi editarea manualelor, lucrărilor, ghidurilor metodologice, suporturilor de curs, etc;
  • dezvoltarea autoperfecţionării în vederea asigurării performanţei profesionale;
 2. Premiul poate fi redus sau anulat salariaţilor în caz de:
 • desfăşurare a activităţii profesionale ineficiente;
 • încălcare a disciplinei de muncă cu aplicarea sancţiunii disciplinare;
 • comitere de către pedagog a unei fapte imorale incompatibile cu funcţia deţinută (abuz şi neglijare a copiilor, elevilor şi studenţilor, implicarea lor în acţiuni politice);
 • încălcare gravă, repetată pe parcursul unui an, a Statutului unităţii

 

Capitolul IV

Ajutorul material

 1. Ajutorul material se acordă anual salariaţilor în conformitate cu Hotărârile Guvernului Republicii Moldova, Convenţia Colectivă (nivel ramural) pentru anii 2016-2020, contractele colective de muncă.
 2. Ajutorul material se acordă personalului în caz de:
 • tratament costisitor şi îndelungat;
 • persoanelor cu dizabilităţi;
 • angajaţilor cu starea familială gravă;
 • deces al angajatului sau a rudelor de gradul I;
 • calamităţi naturale, etc.
 1. Drept temei pentru examinarea chestiunii privind acordarea ajutorului material salariatului este:
 • cererea personală;
 • adeverinţa cu privire la producerea calamităţii, documente şi argumente care confirmă necesitatea acordării ajutorului material.
 1. Mărimea concretă a ajutorului material se stabileşte de către administraţia şi comitetul sindical al unităţii. Personalul din învăţământul universitar beneficiază de ajutor material în mărime de un fond de salariu mediu lunar (în funcţie de posibilităţile financiare) şi se negociază în CCM.
 2. Ajutorul material din contul organului sindical se acordă salariaţilor – membri de sindicat în conformitate cu regulamentul aprobat de către Biroului Executiv al Consiliului General al Federaţiei Sindicale din Educaţie şi Ştiinţă (Nr.22 din 20.02.2013).

Capitolul V

Dispoziţii finale

 1. Condiţiile concrete de stimulare a muncii şi acordarea ajutorului material salariaţilor se stabilesc în Regulamentul aprobat la nivel de unitate.
 2. Litigiile apărute în procesul acordării premiilor şi ajutorului material se soluţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 

 

Ministrul Educaţiei                                     Preşedintele Consiliului General

al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei

 

________________                                             ____________________

Corina FUSU                                                        Dumitru IVANOV