×
Meniu

Din 1 aprilie, părinții pot depune actele pentru înscrierea copiilor în clasa I-a.

În baza ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării  nr. 299/2021 „Cu privire la înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2021-2022”, în scopul desfășurării corecte, trnsparente a procesului de înscriere a copiilor în clasa I, Direcția Învățământ Soroca, vă informează că începând cu 1 aprilie, părinții pot depune actele pentru înscrierea copiilor în clasa I-a, care se va organiza în două etape.

ORARUL ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN CLASA I- a

Anul de studii 2021-2022

Perioada/data

Activitatea

Prima etapă de înscriere în clasa I

I  aprilie –

II    iunie

Depunerea, completarea și validarea cererilor și a actelor de înscriere a copiilor în clasa I în instituția de învățământ din districtul școlar.

Notă: Se acceptă expedierea online, la adresa electronică a instituției de învățământ prezentată în varianta Word sau pe suport de hârtie următoarele documente:

–        Cererea de înscriere a copilului, conform modelului din Anexa2;

–        Buletinul de identitate al părintelui/ reprezentantului legal;

–        Certificatul de naștere al copilului.

11 iunie Afișarea numărului de locuri rămase libere după depunerea actelor în instituțiile de învățământ și pe site-ul Direcției învățământ.

Anunțarea rezultatelor înscrierii copiilor în clasa I, după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa I

14 iunie –

30 august

Depunerea, completarea și validarea actelor de înscriere a copiilor din districtul școlar, care vor împlini vârsta de 7 ani până la începutul anului școlar și n-au reușit să fie înscriși în prima etapă și a copiilor din alte districte școlare pe locurile libere.
30 august Afișarea listei finale a copiilor înscriși în clasa I, validată prin ordinul directorului, pe avizierul instituției de învățământ (pe site).