Contacte

Direcția Învățământ Soroca

Nr. Numele, prenumele Funcţia

Contacte

serviciu

mobil

e-mail

1. Donos Ghenadie Șeful DÎ Soroca 22223  

067438507

ghena_die@yahoo.com
2. Mușenco Angela Șef – adjunct DÎ 23386 068136981 a_musenco@yahoo.com
Secția Politici educaționale și management
1. Izvorean Elena Șef secție 23167 069097186 izvoreanica@yahoo.com
2. Crețu Elena Specialist superior 22227 069692443 elena.cretu86@mail.ru
3. Andon-Spinei Marina Specialist principal 22543 068273390 marina.andon@mail.ru
4. Zabolotnîi Dorina Specialist principal 22543 069525030 zabolotniidorina@gmail.com
Secția Management al curriculumului și formare profesională continuă
1. Topor Sabina Şef secție 30587 069901850 toporsabina@yahoo.com
2. Iavorschi Valentina Specialist  metodist 22054 069388984 viavorschi@rambler.ru
3. Iavorschi Victor Specialist  metodist 23036 069340125 viavorschi@rambler.ru
4. Solovei Ala Spec.princ., metodist 22227 068015333 alasollovei@mail.ru
5. Cociurcă Elena Specialist  metodist 23085 079058108 elena_cociurca@yahoo.com
6. Bădănău Lilia Specialist  metodist 22054 068273447 lileabadanau@gmail.com
Serviciul de asistență psihopedagogică
1. Indricean Oxana Șef serviciu 30748 068378883 sapsoraca@gmail.com
2. Irodoi Elena Psiholog 30749 069515573 sapsoraca@gmail.com
3. Romanciuc Ludmila Pedagog, înv. primar și secundar general 30749 079249620 sapsoraca@gmail.com
4. Mandric Veronica Pedagog, educația preșcolară 30749 069433237 sapsoraca@gmail.com
5. Cucer Elena Psihopedagog special/logoped 30749 068378882 sapsoraca@gmail.com
6. Stavila Margareta Psihopedagog 30749 060147323 sapsoraca@gmail.com
7. Curoșu Nadejda Psiholog 30749 069638991 sapsoraca@gmail.com
Serviciul management al resurselor umane
1. Pavlov Natalia Specialist principal 28637 068104378 nataliapavlov@mail.md
Serviciul juridic
1. Voleac Daniela specialist 23167 078126216 danielavoleac@gmail.com
Serviciul management economico-financiar și patrimoniu
1. Andrieș Veronica Șef serviciul 23134 068120377 veronicaandries@mail.ru
2. Berzoi Angela Specialist  superior 23134 069543431 angelaberzoidumitru@gmail.com
3. Rîșchitor Aliona Economist coordonator 28637 069748403 aliona-r@rambler.ru
Serviciul audit intern
1. Nitrean Iurie Auditor intern 30548 069769657 iurie.nitrean@mail.ru
Contabilitatea centralizată
1. Pisaniuc Ghenadie Contabil şef 30502 069359880 gpisaniuc@gmail.com
2. Osadciuc Veronica Contabil 22024 069021377 nicuta1984@mail.ru
3. Mardici  Lilia Contabil 22024 068082094 liliamardici@mail.ru
4. Pascari Natalia Contabil 22024 069282036
5. Vacarciuc Polina contabil 22024 069311578 polyna-ghervas@rambler.ru
6. Dubălari Doina arhivar 28637 068279443 dubalaridoina92@gmail.com
Serviciul transport elevi
1. Dubălari Serghei șef serviciu 23036 068049286 dubalariserghei86@gmail.com
2. Iațco Victor mecanic 060076991
Serviciul auxiliar
1. Dubina Tatiana Şef depozit 22324 060718276
2. Petrachii Evghenia Secretar al cond. 22566 067438521  eugeniapetrachii@mail.ru